Pasporty staveb 2018-04-03T15:13:34+01:00

Pasport stavby

Pasportem stavby se rozumí zjednodušená dokumentace skutečného provedení stavby. Nahrazuje úplnou dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud tak stavební úřad uzná za vyhovující (§ 125 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon)).

Obsah zjednodušené dokumentace (pasport stavby) stanovuje příloha č. 3 příloha č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění.

survey1

Máte zájem o naše služby nebo více informací? Neváhejte nás kontaktovat!

 

ZAJÍMÁ MĚ VÍCE