Pozemkové úpravy 2018-04-03T15:13:34+01:00

Pozemkové úpravy

Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořili podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny.

Pozemkové úpravy ve svém výsledku přispívají ke zlepšení kvality života na venkově, obnově venkova, umožňují rozvoj území a realizaci záměrů obcí stanovených územním plánem.

Realizujeme pozemkové úpravy ve všech jejich fázích (podrobný průzkum území a jeho vyhodnocení, zeměměřické činnosti, zpracování soupisů nároků, návrh plánu společných zařízení, návrh nového uspořádání, vyhotovení podkladů pro obnovu katastrálního operátu, zeměměřické činnosti při realizaci opatření, atd.).

Odborným garantem prací je projektant disponující úředním oprávněním k projektování pozemkových úprav.

mapa

Máte zájem o naše služby nebo více informací? Neváhejte nás kontaktovat!

 

ZAJÍMÁ MĚ VÍCE