Poradenství 2018-04-03T15:13:34+01:00

Poradenství v oboru zeměměřictví a katastru nemovitostí, a souvisejích oborech

Samozřejmostí je pro nás kompletní servis pro zákazníky, včetně bezplatného poradenství. Problematika katastru nemovitostí a s tím souvisejících záležitostí je spletitá a letitý legislativní vývoj přehlednosti nepřidal. Pro člověka, který se s tímto oborem setkává pouze párkrát za život, je nemožné postihnout všechny variace podkladů a postupů.

S námi se vyhnete nejenom složitému zjišťování správných postupů, ale i časovému prodlení a s tím spojené finanční újmě.

Rádi vyřešíme vaše problémy